Курортні території

9762921

Рибчук Анна Василівна

Головна Конкурс Архів 2018

Курортні території

Поділитися

9762921

2 місце

Рибчук Анна Василівна
Особливості архітектурного планування організації пансіонів навчальної спрямованості.
(На прикладі с. Конча-Заспа, Київської обл.)
м. Київ

Назва проекту: ОСОБЛИВОСТІ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПАНСІОНІВ НАВЧАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ
(на прикладі с.Конча-Заспа Київської області)
« Воспитывает не только или не столько сам воспитатель,
сколько среда, которая организуется наиболее выгодным образом »
А.С. Макаренко Однією з життєво важливих для підростаючого покоління задач освітньої системи є надання допомоги та підтримку при вході школярів у світ соціального досвіду. В реалізації цю задачу важливу роль грає підготовка учня до творчої діяльності в подальшої освіти та професійної діяльності. Сформованість особистісних властивостей, що забезпечують його успішну соціально-психологічну адаптацію в суспільстві, соціальну активність та соціально-особистісний розвиток, дозволить забезпечити готовність учня до безперервної освіти. Школьнику повинні бути надані максимальні можливості для формування у нього потреби в творчій діяльності, навики лідерства як безпрецедентні умови становлення особистості, що володіє інноваційним мислення. Це вимагає від викладача виявлення та розвитку творчої потенції дитини, а від самого вчителя – інноваційного педагогічного творчості. Для задоволення потреб сучасної суспільства від учителя потрібна висока культура, сформована система цінностей, зацікавленість педагога в розвитку творчого потенціалу своїх учнів, здатність до інноваційної діяльності, вдосконалення та професійній активності. Незважаючи на важливість інновацій у економічному розвитку країни, ця сфера залишається мало дослідженою, а сам слово “інновації” для більшості є маловідомим Сьогодні інновації – не окремі явища і не лінійні ланцюжки, як і раніше.

Вони системні. Вони виникають в результаті 9762921 складних взаємодій між багатьма людьми, організаціями, середовищем. Формула інновацій можна представити так:
Інновації = Винахід × Підприємницька діяльність, де Підприємницька діяльність» розуміється в широкому сенсі. Це людина, яка генерує ідеї, перетворює їх у те, що стане цінним для оточуючих. В системі освіти під інноваціями розуміється процес вдосконалення педагогічних технологій, сукупності методів, прийомів і засобів навчання. В даний час інноваційна педагогічна діяльність є одним з істотних компонентів освітньої діяльності будь-якого навчального закладу. І це не випадково. Саме інноваційна діяльність не стільки створює основу для створення конкурентно-здатності тієї чи іншої установи на ринку освітніх послуг, але і визначає напрямки професійного зростання педагога, його творчого пошуку, реально сприяє особистісному зростанню вихованців. Тому інноваційна діяльність нерозривно пов’язана з науково-методичною діяльністю педагогів і навчально-дослідницького учнів. Розкриття, розвиток і формування творчих обдарувань, здібностей і мислення особистості можливі лише на основі систематичного застосування в школах принципово нового типу навчальних комплексів, що забезпечують корінне перетворення змісту і технології навчально-виховного процесу. Інновації в навчанні – це нові методики викладання, нові способи організації занять, нововведення в організації змісту освіти і методи оцінювання освітнього результату.

Завантажити pdf