Заохочувальні призи

Код 02-8915

Автор:
Кишлярук Олег Вячеславович

Головна Конкурс Архів 2020

Заохочувальні призи

Поділитися

02-8915

Автор:
Кишлярук Олег Вячеславович
м. Чернівці

Номінація:
Туристичні будівлі (готель, мотель, СПА, ресторан)

№02-8915
Номiнацiя:
Курортні території
Об’єкт:
Унiверсальний вiдпочинковий будинок модульного типу.
Генплан:
Проектована будiвля – унiверсальна розробка відпочинкового будинку, що не моє чітко i прив’язки до територiї, так як може бути розмiщена в лici, бiля озера чи на пiщаному пляжi.
Будівля адаптована як для розмiщення на похилих дiлянках, з супєвим перепадом, так i на рiвних.
При входi в будинок розміщується навiс для машин, який розрахований на два автомобiлi. Навколо будiвлi передбачається дренаж, виконаний з щебеню чи гальки.
Об’ємно просторове вирішення:
Проектований будинок модульного типу склада€ться з двох частин: блок загального користування та спальнi номери. Блок загального користування розміщується на першему поверсi та виконаний у формi паралелепiпеда. Спальнi блоки складно•i форми розмiщенi на другому поверсi, при цьому нависають над терасою, тим самим створюють накрипя тераси для захисту вiд сонця та дощу.
Елементи будiвлi виконанi в рiзних формах, що згiдно iз задумом, повиннi вiзуально створювати враження монументального важкого об’ єму та викликати acoцiaцi’i з великою масивною скелею чи глибою камiння. Дане вирiшення є унiверсальним для рiзного середовища.
Модульне вирiшення вiдпочинкового будинку дає можливiсть створення рiзних за комфортом, розмiром та архiтектурним вирiшенням будiвель, основним завданням яких є забезпечення потреб населення та вiдповiдностi до запитiв сьогодення.
Основнi варiанти розмiщення модулiв, представлених схематично, є найпоширенiшими для розмiщення рiзно•i кiлькостi вiдпочиваючих. Це може бути як відпочинок на двох обо з дiтьми, так i великих компанiй, що налiчуватимуть б та бiльше осiб.
Варiанти розмiщення блокiв загального користування та спальних номерів є необмеженими.
Планувальне вирiшення:
Розроблений вiдпочинковий будинок запроектований двоповерховим. Висота першого поверху складає 2.7м (пiдлога-стеля).
При входi в будинок в холi по лiвiй сторонi розташовується гардеробна зона, що мiстить вбудовану шафу. Та кож з холу можно потрапити в санвузол, зону загального користування обо пiднятись на другий поверх. Примiщення загального користування, а соме ‘iдальня, кухня та вiтальня об’ єднанi в один великий простiр. Одна зi стiн цього простору – це скляна слаидерна система, що в мить може повн1стю в1дкритись та пов язати внутрiшнi примiщення з оточуючим середовищем. 3 кожного з цих примiщень можно вийти на терасу, де знаходиться мiсце для вiдпочинку (шезлонг, стiл, басейн) та зона вогнища. Зона вогнища заглиблена в терасу на 60см та оточена мiсцями для сидiння, що забезпечу€ камерну атмосферу. У вбудованiй кухнi є можливість трансформування частин, що можуть закрити робочу поверхню та тим самим створити великий об’ єм в iнтер’ єpi виконаний в одному матерiалi. Також на кухні передбачається острiв, який є акцентним та використовуватиметься для швидкого прийому ‘iжi (наприклад снiданкiв). Вiтальня, габаритнi розмiри яко’i 5х6м, розташовується в глибинi будинку. Розміщення диванних меблів зорієнтоване на вигляд з вiкна, що да€ відчуття синтезу людини з природою.
На другий поверх ведуть внутрiшнi сходи. При виходi на другий поверх ми потрапляємо в скляний коридор, який веде безпосередньо в спальнi номери. При входi в спальний номер розмащується вбудована шафа. Та кож кожен номер забезпечений душевою. В номерi можливе розмiщення як двоспального лiжка так i двох односпальних. В глибинi номеру передбачається скляна стiна з виходом на балкон. Конструктивнi рiшення:
Фундаменти – стрiчковi монолiтнi залiзобетоннi.
Стiни – cin панель, керамiчний блок, дерев’яний каркас (в залежностi від мiсцевостi).
Перегородки – металевий каркас обшитий гiпсокартонними плитами (diamant обо titan) в два шари.
Конструкцiя доху – плоска сумiщена, скатна. Покриття – пвх мембрана.
Вiконнi блоки – алюмiнiєвi Двернi блоки – алюмiнiєвi. Енергоефекти внiсть: 3 метою запобiгання необфунтованих втрат для рацiонального використання енергетичних ресурсiв передбачаються наступнi заходи:
• Утеплення зовнiшнiх стiн.
• Застосування якiсних виробiв для заповнення вiконних та дверних прорiзiв.
• Утеплення пiдлоги по фунту.
• Встановлення лiчильникiв електроенергiї.
• Встановлення опалювальних котлiв з високим ККД та оптимальною потужнiстю.
• Встановлення терморегуляторiв на радiаторах системи опалення для пiдтримання оптимальноъї температури в примiщеннi.
Екстер’єр:
• Утеплення зовнiшнiх стiн.
• Застосування якiсних виробiв для заповнення вiконних та дверних прорiзiв.
• Утеплення пiдлоги по фунту.
• Встановлення лiчильникiв електроенергiї.
• Встановлення опалювальних котлiв з високим ККД та оптимальною потужнiстю.
• Встановлення терморегуляторiв на радiаторах системи опалення для пiдтримання оптимальноъї температури в примiщеннi.
Екстер’єр:

Зовнiшнє оздоблення фасадiв виконане в сучасному стилi та вiдповiдає сьогоднiшнiм тенденцiям. Для уникнення вiзуального конфлiкту з середовищем будiвля виконана в одному матерiалi, кольорi та фактурi.
Основним оздоблювальним матерiалом є цементнi плити Aquapanel Outdoor з подальшим штукатуренням та фарбуванням.
Акцентним у вирiшеннi фасадiв є алюмiнiєвi рами вiконних та дверних прорiзiв, а соме їхнiй колiр.

Завантажити pdf